Polypropylen/Sklolaminát

ČERPACÍ ŠACHTA

Čerpací šachty odvádějí průmyslové a komunální odpadní i dešťové vody, když je třeba překonat výškové rozdíly mezi kanalizačními stokami.

Čerpací šachta je vyrobena z polypropylenu odolného proti splaškovým vodám.

Informace & Detail

Zeichnungen Schachtboden