PP/PE PLASTICKÝ

PUMPSCHACHT

Čerpací šachty přečerpávají průmyslové, komunální a domovní odpadní vody nebo dešťové vody, když se musí překonat výškový rozdíl mezi hlavní a přívodní kanalizační stokou.

Čerpací šachta je vyrobena z vysoce odolného polypropylenu a je proto optimálním  ekonomickým řešením pro přečerpávání odpadních vod.

Informace & Detail

Zeichnungen Schachtboden