PP/GFK PLASTICKÝ

UKLIDŇOVACĺ ŠACHTA 

Uklidňovací šachta složí k redukci energie tangenciálního proudění na přítoku při velkém spádu potrubí.

Informace & Detail

Zeichnungen Schachtboden