PRÉMIOVÝ PRODUKT

Jako první výrobce jsme definovali pro naše partnery  jednotné standardy kvality zpracování našich výrobků. Pouze betonárky, které se zaváží tyto standardy dodržovat, mohou svoje vyrobené šachty označit známkou PRÉMIOVÝ VÝROBCE.

PRÉMIOVÝ VÝROBCE – to znamená: 

Příslušný výrobce garantuje, že prémiový produkt je zpracován podle standardů a technologických postupů firmy Predl.

  • Šachty prémiové kvality jsou vyráběny metodou litého betonu
  • Pečeť kvality - výhoda  vysoké přidané  hodnoty
  • Easy-Handling:  Trvalá technická podpora od projektu až po stavbu

Folder

V našem adresáři najdete zajímavé detaily a technické výkresy.

 » Složka pro stahování