PP/GFK PLASTYK

PRZEJŚCIA SZCZELNE

Przejścia szczelne montowane w studniach kanalizacyjnych z prefabrykatów betonowych, do wszelkiego rodzaju rur o różnych średnicach.