PLASTOVÝ

MULTRO-ŠACHTOVÁ SKRUŽ 

 

Oddílná kanalizace se separátním vedením splaškové a děšťové stoky je moderním typem kanalizačního systému.

INFRA šachta nebo MULTRO šachtová skruž nabízí možnost vést splaškovou vodu (SV) a dešťovou vodu (DV) v samostatných potrubích do šachty.

V případě výškového rozdílu mezi SV/DV 0-850 mm je splašková a děšťová stoka vedena pomocí INFRA šachty, která se zabuduje do šachtového dna kanalizační šachty; v případě většího výškového rozdílu mezi SV/DV je dešťová stoka vedena MULTRO šachtovou skruží zabudovanou v šachtové skruži a splašková stoka pokračuje standardně v šachtovém dnu. V obou případech je dešťová voda vedena v uzavřeném systému, který je opatřen tlakovým poklopem.

INFRA šachta i MULTRO šachtová skruž jsou vyráběny společností PREDL ze sklolaminátu (GFK), který byl vyzkoušen a testován pro použití vedení splaškových vod.

Produktový katalog

V našem produktovém katalogu najdete zajímavé detaily a technické výkresy. 

» Stáhnout katalog

Informace & Detail